Remonstranten

+ Branding
+ Magazine
+ Digitale beeldbewerking
+ Beeldredactie 

De Remonstrantse Broederschap is een afsplitsing van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk. Met een ‘get out!’ zijn zij in 1619 uit de synode van Dordrecht gezet en is hen de deur gewezen. Het betekende het einde voor de Remonstrants gezinde predikanten. Of toch niet?! De Remonstranten lieten zich niet tegenhouden. Ze vormen sindsdien een ‘eigenzinnig’ kerkgenootschap met een eigen kijk op God, geloof en samenleving. In 2019 vierden ze hun 400-jarig bestaan met o.a. een speciale jubileumuitgave.

De vraag van het Landelijk Bureau Remonstranten:
Kunnen jullie voor ons een jubileummagazine zó vormgeven dat het ‘eigene’ van de Remonstranten daarin naar voren komt?

Onze oplossing:
Het jubileum magazine kreeg als leidende titel 'Get Out!' mee. Geen alledaagse titel voor een uitgave. Dat vraagt om inleven, gesprekken en inspiratie opdiepen uit de rijke historie van de Remonstranten. Als terugkerend symbool hebben we door heel het magazine heen in de opmaak van artikelen gewerkt met een kruis (X). Een kruisje staat haaks op een vinkje en symboliseert het stigma ongeschikt, niet langer gewenst, monddood. Tegelijkertijd verwijst het als alternatief kruisteken naar geloof. In het magazine is de X systematisch symbolisch door tekst doorbroken. Het staat voor het doorbréken en je niet de mond laten snoeren.
Het resultaat: een tikkeltje artistiek, ‘anders dan anders’, grenzen verleggend, prikkelend en inspirerend.

De foto op de voorkant van Get Out! spreekt tot de verbeelding, maar roept tegelijkertijd vragen op. We laten in het midden wat de exacte betekenis is. Claartje Kruijff, Rik Zweers en Tom Mikkers vertellen wat de foto bij hen oproept:

“Waar kijkt deze mens van weg? Houdt hij dat wat tot bloei kan komen nog teveel voor zichzelf? Als een gezonde puber dwars in een omgekeerd schoolbankje is hij zichzelf opnieuw aan het onderzoeken en uitvinden. Mens, waar ben je? Soms duurt het even voordat we kunnen zeggen: ‘Ik ben mijn schaamte en trots voorbij en dit is het. Dit ben ik. Medeschepper. Betekenisvolle schakel. Lichtbrenger.’”

- Claartje Kruijff -
Predikant en Theoloog des Vaderlands

“Get out, you king of the Jews!”, zong koning Herodes in Jesus Christ Superstar. Toen Jezus werd weggestuurd, zijn kruis tegemoet, droeg hij een doornenkroon. 400 jaar geleden leek het erop dat het “Ite, ite!” het einde van de Remonstranten zou inluiden. Het liep anders. Het werd een nieuw begin. Een doornenkroon kan zomaar weer in bloei komen te staan. Wie er wel en niet bij horen, is niet aan ons.”

- Tom Mikkers -
vm. algemeen secretaris Remonstranten

“Kom tevoorschijn. Verberg je niet langer. Kom en laat zien waar je voor staat. Ik wil het zien. Je grootste angst. En je diepste verlangen. Je bent bang en dat is terecht. Je staat ergens voor en kunt niet anders. Je zet jezelf op het spel. Kom tevoorschijn. Laat je ware gezicht zien. Want zo alleen kan ik je leren kennen.”

- Rik Zweers -
Jonge Theoloog des Vaderlands

Jaap Marinus | Remonstranten

"Mensen hebben 'Get Out!' massaal gelezen,
velen van kaft tot kaft. Het is echt een prachtig
blad geworden, dat we vol trots verkopen en uitdelen."